Бюджет по Дейност 338

Бюджет по Дейност 322

Отчет първо тримесечие 2021

Касов отчет

СЕС касов отчет

Оборотна ведомост към 31 март 2021

Касов отчет  01.01.2021 – 30.06.2021 СЕС-КСФ

Касов отчет 01.01. 2021 – 30.06.2021 БЮДЖЕТ

Информация за изпълнението на бюджета за II-то тримесечие на 2021

Оборотна ведомост към 30 юни 2021

Касов отчет 30.09.2021 БЮДЖЕТ

Касов отчет СЕС 30.09.2021

Баланс по Бюджет към 30.09. 2021