Писмо Кмет -Самоводене Бюджет 2021

Бюджет по Дейност 338

Бюджет по Дейност 322

Отчет първо тримесечие 2021

Касов отчет

СЕС касов отчет

Оборотна ведомост към 31 март 2021

Касов отчет  01.01.2021 – 30.06.2021 СЕС-КСФ

Касов отчет 01.01. 2021 – 30.06.2021 БЮДЖЕТ

Информация за изпълнението на бюджета за II-то тримесечие на 2021

Оборотна ведомост към 30 юни 2021

Касов отчет 30.09.2021 БЮДЖЕТ

Касов отчет СЕС 30.09.2021

Баланс по Бюджет към 30.09. 2021

Касов отчет 31.12.2021 БЮДЖЕТ

Касов отчет 31.12.2021 СЕС

САМОВОДЕНЕ ПРИКЛЮЧВАТЕЛНИ БАЛАНС към 31.12.2021