Писмо Бюджет 2022 САМОВОДЕНЕ

Информация за изпълнението на бюджета за I-вото тримесечие на 2022

Баланс по Бюджет към 31.03

Касов отчет СЕС – 31 03

Касов отчет 31 03 Бюджет

Бюджет 2022 по Дейност 322 

Бюджет 2022 по Дейност 713

Бюджет 2022 по Дейност 338

Информация за изпълнението на бюджета II-то тримесечие на 2022

Касов отчет  СЕС 30.06.2022

Бюджет към 30.06.2022

Баланс по Бюджет към 30.06.2022

Касов отчет СЕС 30.09.2022

Касов отчет към 30.09.2022

Баланс по Бюджет към 30.09.2022

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022

Отчетни данни за средствата от ЕС – КСФ към 31.12 .2022

САМОВОДЕНЕ ПРИКЛЮЧВАТЕЛНИ БАЛАНС И към 31.12.2022г.