Баланс по Бюджет към 31.03.2023г.

Касов отчет Бюджет 31 03 B3_2023_1_5401

Касов отчет СЕС 31 03 IB3_2023_1_5401_KSF

Самоводене Касов отчет към 30 06 СЕС IB3_2023_2_5401_KSF

Самоводене Касов отчет към 30 06 Бюджет B3_2023_2_5401

САМОВОДЕНЕ 30 06 2023 BALANCE-2023-I-Mun

B3_2023_3_5401-30 09 2023 Самоводене

IB3_2023_3_5401_KSF-30 09 2023- Самоводене

САМОВОДЕНЕ 30 09 2023 BALANCE-2023-I-Mun

Самоводене Касов отчет СЕС 31 12 2023 B3_2023_4_5401

Самоводене Касов отчет Бюджет 31 12 2023 IB3_2023_4_5401_KSF

САМОВОДЕНЕ BALANCE-2023-I-Mun – 31.12.2023 ПРИКЛ