График за провеждане на дистанционните учебни часове

График на Консултациите и Втори час на класа

Дневно и седмично разписаниена часовете за I-ви срок – начален и прогимназиален етап

График на изпитите в процеса на обучението

Изпити за проверка на способностите за участие в приема НЕ се провеждат в

ОУ „Христо Смирненски“ – с.Самоводене