График за провеждане на дистанционните учебни часове 2021-2022

График за консултации 2021-2022

Дневно и седмично разписание 1.-2.клас – I срок

Дневно и седмично разписание 3.-4.клас – I срок

Дневно и седмично разписание 5.-7. клас – I срок

График на изпитите в процеса на обучението

Изпити за проверка на способностите за участие в приема не се провеждат в ОУ „Христо Смирненски“ – с.Самоводене