Дневно седмично разписание на часовете за 1ви срок – начален и прогимназиален етап 2023-2024г

График за провеждане на дистанционните учебни часове

График на Консултациите и Втори час на класа

График на изпитите в процеса на обучението

График на консултациите

Изпити за проверка на способностите за участие в приема НЕ се провеждат в

ОУ „Христо Смирненски“ – с.Самоводене