Основно училище Христо Смирненски се намира в село Самоводене, община Велико Търново. Училището е общинско, средищно, с район за обучението на децата от с. Хотница, с. Русаля, с. Самоводене. Учебната сграда е модерна, а базата съвременна. Училището разполага с компютърен кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, зала за тенис на маса, ученически стол, библиотека, кабинети, парно отопление и училищен автобус. Дало своя принос за възпитание на нацията, будило и възпитавало поколения българи, училището продължава успешно своето развитие. Пазим и съхраняваме народните обичаи и училищни празници, представяме се добре на състезания и фестивали.