ОУ Христо Смирненски Самоводене

Училището е общинско, средищно и в него се обучават децата от с. Самоводене, с. Хотница и с. Русаля. Има добра материална база.

Учебната сграда е добре поддържа. Училището разполага с компютърен кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, зала за тенис на маса, ученически стол, библиотека, кабинети.

Децата от селата Хотница и Русаля се извозват всекидневно с училищен автобус.

Учителите са с добра квалификация и богат педагогически опит. В училището е изградена целодневна организация на учебния процес. Сформирани са две групи за целодневно обучение – една в начален етап и една в прогимназиален.

В училището са организирани извънкласни дейности: танцов състав „Изворче“, шах и тенис на маса. Учениците участват в общински и областни спортни състезания и заемат призови места.