Документи за учебната 2023/2024г.

Свободни места за ученици по класове за учебната 2023/2024     

 

Документи за учебната 2020/2021г.

Информация за изпълнението на бюджета за първото тримесечие  на 2021г.

Отчетни данни за първо тримесечие /2/  за 2021г.

Отчетни данни за първо тримесечие 2021г.

Заповед на министъра на здравеопазването за промени във временните епидемични мерки от 12.04.2021г.

Заповед за възстановяване на учебния процес от 12.04.2021г.

План програма за действие 2021г по Безопасност на движението по пътищата

Бюджет за 2021г. – първоначален план

Бюджет за 2021 г. – първоначален план

Заповед за преустановяване на присъствения учебен процес от 18.03.2021г.

Заповед за училищен план прием за учебната 2021/2022 г.

Касов отчет

Касов отчет

Поздрав за Коледните и новогодишни празници от ръководството на ОУ „Христо Смирненски“

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия и преминаване в електронна среда на обучение

Инструктаж за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

Седмично разписание за първи срок 2020/2021г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021г.

План за организиране на обучението в присъствена и електронна форма в условията на COVID 19

Оборотна ведомост към 30.09.2020

Отчетни данни към 0.09.2020г

Отчети по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020

Правилник на ученическия училищен съвет за учебната 2020/2021г.

Правила за използване на електронен дневник

План за обучение в присъствена и електронна среда 2020/2021г.

План за ръководно – контролна дейност 2020/201г.

Мерки за повишаване качеството на образование 2020/2021г.

Етичен кодекс за 2020-2021

Годишен план за дейността на училището за 2020/2021 г.

                             Документи за учебната 2019/2020г.

Помощни материали за деца и родители линк 3

Помощни материали за деца и родители линк 2

Помощни материали за деца и родители линк 1

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета – второ тримесечие 2020г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от европейския съюз -КСФ – второ тримесечие 2020г.

Бюджетна организация за второ тримесечие 2020г.

Касов Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие 2020г.

Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Анкета за родители относно дистанционната форма на обучение в електронна среда, в изпълнение на наложените извънредни мерки

Бюджет 2020 година -2

Бюджет 2020 година -1

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета – първо тримесечие 2020г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от европейския съюз -КСФ – първо тримесечие 2020г.

Бюджетна организация за първо тримесечие 2020г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие

График на дистанционното обучение 06.04.2020

 Обръщение към родителите 2

График за дистанционно обучение от 23.03.2020

Обръщение към родителите

График за дистанционно обучение

Заповеди на директора във връзка с COVID 19

Заповеди на министъра във връзка с COVID 19

Мерки за превенция

Заповед на министъра за неучебни дни

Заповед за неучебни дни 06.03 – 13.03

Вътрешни правила за организация на работната заплата 2020г.

Заповед за обявяване на неучебни дни

Бюджет по дейност 322 , за 2019г.

Бюджет по дейност 338, за 2019г.

Информация за първо тримесечие на 2019г. и доклад

Информация за второ тримесечие на 2019г. и доклад

Информация за трето тримесечие на 2019г. и доклад

Правилник задейността на училището за учебната  2019/2020г.

Етичен кодекс 2019/2020

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020г.

Правила за ползване и водене на електронен дневник

Актуализация на ЦДО 2019/2020г.

Училищен механизъм за обхват 2019/2020г.

Годишен план за дейността за учебната 2019/2020г.

План за защита при бедствия за 2019/2020г.

Училищни учебни планове за 2019/2020г.

                                   Документи за учебната 2017/2018 г.          

Прием в първи клас

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Механизъм за работа с деца

Стратегия за подкрепа и развитие на квалификационната дейност

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията

Стратегия за развитие на училището

План за квалификационната дейност

План за работа на екипа за подкрепа на личностно развити

План за работа по стратегия 16-20

Годишен план за дейността на училището за учебната 2017/2018 г.

Приемане и преместване

Дубликати

актуализация -ЦДО

въвеждащо поддържащо обучение

етичен кодекс

мерки за повишаване качеството на образованието

мерки срещи изпирането на пари

план за действие при снежни бури

правила за действие при получаване на злонамерен телефонен сигнал

превенция ранно напускане

равни възможности