Заявления за достъп до обществена информация се подават:

  • лично в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ – с. Самоводене

с адрес: oбщ.В.Търново, с. Самоводене, ул. „Васил Левски“ №36

Тел: 0887635999

  • по електронна поща: ou_samovodene@abv.bg

Работно време:

  • от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:00 часа

Административни услуги

Правила за достъп до информация

Наредба за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация

Описание на правомощията на директора