Избирайки нашето училище, Вашето дете ще получи индивидуален подход според неговите възможности. Ще се работи с него, така че да изпъкнат на преден план неговите позитиви, а не негативи