Йордан Иванов Джартов

Длъжност: Директор на ОУ „Хр. Смирненски“

Образование: ВПИ „Константин Преславски” – гр. Шумен;

специалност: Биология;

ОКС: магистър;

Квалификация: II ПКС.

„Тези, които носят светлина на другите никога не остават на тъмно“ Джеймс М. Бари