Годишен план за дейността 2023-2024

Годишен план за дейността 2022-2023

План за квалификационната дейност 2022-2023

Годишен план за дейността 2021-2022

Приложение 1 – Годишна програма – ЦОУД – начален и прогимназиален етап

Приложение 2-План квалификация 2021-2022

Приложение 3 – План за контролна дейност 2021-2022

Приложение 4 – План на заседанията на Педагогическия съвет – 2021-2022 година

Приложение 5 -План – УКБППМНУ-2021-2022г.

Приложение 6 – ПЛАН БУОВТ

Приложение 6 – БДП 21-23 ПЛАН-ПРОГРАМА утвърден

Приложение 7 – БДП-теми-заповед за план-график

Приложение 8 – План за наставничество 2021-2022

Приложение 8 – Програма за наставничество 2021-2022