Анелия Петкова Матева

Длъжност: Начален учител
Образование: ПУ „Паисий Хилендарски“
Специалност: Начална училищна педагогика
ОКС: Магистър – в процес на придобиване
Образование: СА „Димитър Апостолов Ценов“
Специалност: Застраховане и социално дело
ОКС: Бакалавър
Специалност: Финансов мениджмънт
ОКС: Магистър

 

Диляна Севдалинова Кьорева

Длъжност: Учител ООУП
Образование: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“
Специалност: Математика
ОКС: Магистър – в процес на придобиване
Образование: УНСС
Специалност: Бизнес информатика
ОКС: Магистър

Иван Димитров Гужев

Длъжност: Учител ООУП;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Специалист – историк и учител по история;

ОКС: магистър;

Специалност: Физкултура;

ОКС: магистър;

 Портфолио на Иван Гужев

Камелия Долчинкова – Ралева

Длъжност: Учител ООУП
Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Българска филология
ОКС: Бакалавър
Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика 
ОКС: Магистър
 

Катя Атанасова Дешкова

Длъжност: Учител ЦДОУ
Образование: Университет Стенден, Нидерландия
Специалност: Мениджмънт на туризма
ОКС: Бакалавър
Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Учител по английски език 
ОКС: Магистър
 

Николета Неделчелева Цанева

Длъжност: учител ЦДОУ;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Специалност: Учител в ООУП;

ОКС: бакалавър;

 Портфолио на Николета Цанева

  Кремена Маринова Патрикова

Длъжност: Старши учител I-IV клас;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Специалност: Начална училищна педагогика;

ОКС: магистър

ПКС: II

Мариана Бисерова Богомилова

Длъжност: Начален учител
Образование: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
ОКС: Бакалавър
Образование: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“
Специалност: Педагогика на деца със СОП
ОКС: Магистър – в процес на придобиване