Диана Георгиева Колева

Длъжност: Учител ООУП;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Английски език и методика на чуждоезиковото обучение;

ОКС: магистър

 

Иван Димитров Гужев

Длъжност: Учител ООУП;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Специалист – историк и учител по история;

ОКС: магистър;

Специалност: Физкултура;

ОКС: магистър;

 Портфолио на Иван Гужев

Искрена Тодорова Станчева

Длъжност: Учител ООУП;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Българска филология;

ОКС: магистър;

Специалност: Учител по български език и литература, немски език и музика;

ОКС: магистър;

Портфолио на Искрена Станчева

Кремена Маринова Патрикова

Длъжност: Старши учител I-IV клас;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Начална училищна педагогика;

ОКС: магистър

ПКС: II

Лилия Симеонова Неделчева

Длъжност: Старши учител I-IV клас;

Образование: ВПИ – Благоевград;

Специалност: Начална училищна педагогика;

ОКС: магистър;

ПКС: II

Портфолио на Лилия Неделчева

Николета Неделчелева Цанева

Длъжност: учител ЦДО;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Учител в ООУП;

ОКС: бакалавър;

 Портфолио на Николета Цанева

 Ангелина Христова Милонова

 

 Длъжност: Учител ООУП ;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и методий“;

Специалност: Математика ;

ОКС: Магистър;

Румяна Димитрова Паскалева-Русева

Длъжност: учител ЦДО;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;

Специалност: Начална училищна педагогика;

ОКС: Магистър.