Анелия Петкова Матева

Длъжност: Начален учителОбразование: ПУ „Паисий Хилендарски“Специалност: Начална училищна педагогикаОКС: Магистър – в процес на придобиванеОбразование: СА „Димитър Апостолов Ценов“Специалност: Застраховане и социално делоОКС: БакалавърСпециалност: Финансов мениджмънтОКС: Магистър

 

Диляна Севдалинова Кьорева

Длъжност: Учител ООУПОбразование: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“Специалност: МатематикаОКС: Магистър – в процес на придобиванеОбразование: УНСССпециалност: Бизнес информатикаОКС: Магистър

Иван Димитров Гужев
Длъжност: Учител ООУП
Образование: ВТУ „Св. Св. Кирл и Методий“;
Специалност: Специалист – историк и учител по история;
ОКС: Магистър
Специалност: Физкултура
ОКС: Магистър
 Портфолио на Иван Гужев

 

Камелия Долчинкова – Ралева

Длъжност: Учител ООУПОбразование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“Специалност: Българска филологияОКС: БакалавърОбразование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика ОКС: Магистър 

Катя Атанасова Дешкова

Длъжност: Учител ЦДОУОбразование: Университет Стенден, НидерландияСпециалност: Мениджмънт на туризмаОКС: БакалавърОбразование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“СДК: Учител по английски език   

Николета Неделчелева Цанева
Длъжност: учител ЦОУД
Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Учител ООУП
ОКС: Бакалавър
 Портфолио на Николета Цанева

  Кремена Маринова Патрикова

Длъжност: Старши учител I-IV клас;

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Специалност: Начална училищна педагогика;

ОКС: магистър

ПКС: II

Мариана Бисерова Богомилова

Длъжност: Начален учителОбразование: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогикаОКС: БакалавърОбразование: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“Специалност: Педагогика на деца със СОПОКС: Магистър – в процес на придобиване