Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
        В ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Самоводене са сформирани пет групи по проекта „Твоя час“, като три от тях са групи за преодоляване на обучителни затруднения, а две от групите са по интереси.
Групи за преодоляване на обучителни затруднения:
  1. Математиката – лесна и занимателна  – начален етап (1 – 4 кл.)
  2. Четене и писане – лесно и приятно – начален етап (1 – 4 кл.)
  3. Математика – прогимназиален етап (5 – 7 клас)

Групи по интереси:

  1. Родна реч омайна сладка – прогимназиален етап ( 5 – 7 кл. )
  2. Ние играем тенис на маса – прогимназиален етап ( 5 – 7 кл. )