Седмично разписание на часовете за първи срок на учебната 2018/2019 г.

Седмично разписание на часовете за учениците от начален етап (I-IV клас) – І срок 2018-19

Седмично разписание на часовете за учениците от прогимназиален етап (V-VII клас) – I-srok-2018-2019

Седмично разписание на часовете за учениците от начален етап (I-IV клас) – ІI срок – 2018-2019

Седмично разписание на часовете за учениците от прогимназиален етап (V-VII клас) – ІI срок 2018-2019