Председател:

Христина Николова

Членове:

Ваня Ананиева

Румен Колев

Юлия Даскалова

Даниела Цанева