E77669K8X112142_01252022_152046_029802

Заповеди 89,90,94,95 от 10.2021 за обучение в електронна среда и графици на учебните занятия

Заповед №РД09-4755 от 30.11.2021 г. на МОН

Заповед РУО от 12.01.2021 във връзка със Заповед№РД09-4755 от 30.11.2021г. на МОН

Заповед на Директора за неучебните дни 31.01.-04.02.22

Заповед № РД 09-1474/24.01.2022г на  Министъра на образованието и науката за ваканция 31.01. до 04.02.22

Заповед РД 22-533 на Кмета на Община Велико Търново за 22.03.2022г

22.03.- Празник на Велико Търново – Заповед на Директора на ОУ „Христо Смирненски“ – с. Самоводене