История

Просветното дело в село Самоводене

      Началото на просветното дело в с. Самоводне е поставено през ХІХ век в манастира „Св. Троица“ от отец Зотик, който води непримирима борба с гърцизма за утвърждаването на българския език в църквите и училищата. В манастирското килийно училище се обучават първите подготвени монаси, свещеници, учители, които започват да сеят пробуда в целия Търновски край.
      В годината 1923 е открито първото килийно училище в селото. Пръв учител в него е Петко Тананев, родом от с. Самоводне, получил образованието си в манастира „Св. Троица“.
      1844 година възрожденецът Петко Филков построява със собствени средства стаичка, наречена „Килията“ до църквата, в която се обучават децата на селото. Броят на желаещите непрекъснато се увеличава. Това налага построяването на нова по-голяма и съвременна сграда.
      Годината е 1851. Идеята за построяване на училище е подета от учителя Парашкева Филков, подкрепян от кмета на селото Иван Стоянов Пангелов и двама свещеници – Панайот и Димитър. Сумата е събрана от волни пожертвования, а населението участва с доброволен труд. Сградата е построена в двора на църквата „Св.Ирина“ и носи името  на цар Симеон – велик български владетел.
Даскал Парашкева Филков – син на Петко Филков. Движи всички  сметки и дейности за построяването на училище „Цар Симеон“.
      В новото училище броят на децата непрекъснато се увеличава и достига 140 – 150 ученика. Занятията се провеждат по предварителна програма. Учениците се разделят на отделения, въвежда се изучаването на различни учебни предмети.
От 1851 до 1858 година в първото светско училище „Цар Симеон“ учителстват: Парашкева Филков, Костадин Арабаджиев, Йордан Пенев, Марин Гецов, Пеньо Кунчев, отец Пимен, Димитър Мънзов.
      Светла диря в образователното дело в с.Самоводене оставят учителите: Костадин Т. Патриков, Стефан Кънев Водски, Стефан П. Попцвятков, Иванка Кирова, Пенка Чонева, Георги Чонев, Мара Димитрова, Величко Сидеров, Кирил Исидоров, Стефанка Янкова, Владимир Митев, Анастасия Кюркчиева, Атанас Кахърков, Кирил Дупалов и др.
      Продължава да нараства броят на децата. Той достига 250 ученика. В 1892 година с бюджетни средства на държавата и общината е построена нова училищна сграда – училище „Отец Паисий“. Децата учат едновременно и в двете учебни заведения.
      През 1939/40 година е построена трета учебна сграда – прогимназията „Св. Иван Рилски“, преименувана в по-късен период в „Христо Смирненски“. В нея се обучават 300 деца.
      Всяка учебна сграда се появява във време на необходимост: непрекъснато увеличаващ се брой на децата в селото и нужда от по-съвременна база за подготовка на високообразовани хора.
Единствената действаща учебна сграда днес в с.Самоводене е ОУ „Христо Смирненски“. Училището е общинско, средищно, с район за обучението на децата от с. Хотница, с. Русаля и с. Самоводене.
      Училището разполага с добра материална база: компютърен кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, зала за тенис на маса, ученически стол, библиотека, кабинети, парно отопление и училищен автобус.
Дало своя принос за възпитание на нацията, будило и възпитавало поколения българи, училището продължава и днес своето просветно дело.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *