ПОКАНА до родителите

ПОКАНА

 

до родителите на учениците от всички паралелки и класове

на Основно училище „ Христо Смирненски “ с. Самоводене

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с изтичане на мандата на обществения съвет към училището, ОУ Христо Смирненски “ с. Самоводене, Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището за следващ 3-годишен мандат.

Събранието ще се проведе на 10.11.2022 г. (четвъртък), от 17:30 часа, в ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене, при следния дневен ред:

 

  1. Избор на 5 / пет/ представители на родителите за членове на обществения съвет към училище „Христо Смирненски“ с. Самоводене.
  2. Избор на 3 /трима/ резервни членове на обществения съвет към ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

 Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

 

  • подпомагане развитието на детската градина и училището;
  • граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

 

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на училището (www. https://ousamovodene.com) и на информационното табло на главния вход на училището.

 

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора във всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

 

 

 

Йордан Джартов

Директор на ОУ „Хр. Смирненски

с. Самоводене, общ. В. Търново

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *