Свободно работно място за длъжността чистач/ хигиенист

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” С.САМОВОДЕНЕ
общ. В. Търново 5040 ул. Васил Левски №36
тел. 0887635999 ел.поща: info-300113@edu.mon.bg

Изх. № 153/ 03.08.2023 г.

ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВА

На основание чл. 31, ал. 1, т. 14 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти обявявам:
Свободно работно място за длъжността чистач/ хигиенист – 1 щатно място по чл. 67,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

Изисквания към кандидата:
1. Образование – средно
2. Мотивираност за работа, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип.

Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление до директора;
2. Трудова автобиография / CV- европейски формат/;
3. Копие от диплома за образование;
5. Документ, удостоверяващ трудов стаж: копие от трудова книжка или препис- извлечение от
трудова книжка.

Необходими документи при назначаване:
1. Медицинско свидетелство от личен лекар;
2. Свидетелство за съдимост.
Подаване на документите: до 25.08.2023 г., в учителската стая на училището, всеки
работен ден от 09:00 до 15:00 часа.

Йордан Джартов / п /
Директор на ОУ „Хр. Смирненски”
с. Самоводене, общ. В. Търнов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *