Прием

  • ОУ „Христо Смирненски” – с. Самоводене е общинско, средищно, с район за обучението на децата от с.Хотница, с.Русаля, С.Самоводене.

Плакат

Учебната сграда е модерна, а базата съвременна. Училището разполага с компютърен кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, зала за тенис на маса, ученически стол, библиотека, кабинети, парно отопление и училищен автобус.

Дало своя принос за възпитание на нацията, будило и възпитавало поколения българи, училището продължава успешно своето развитие.

Учениците придобиват знания и умения в областта на информационните технологии, чуждоезиковото обучение, развиват своите творчески умения, спортуват и успешно кандидатстват в средни учебни заведения след VІІ и VІІІ клас.

Пазим и съхраняваме народните обичаи и училищни празници, представяме се добре на състезания и фестивали.

Наредба

 

Заповед за училищен план-прием


Брошура 1

Брошура 2