Училищно мляко

ОУ „Хр. Смирненски обявява процедура по избор на изпълнител за доставките по схема „Училищно мляко“ – обява-училищно-мляко Заповед за определяне …

Услуги

Предлагани админстративни услуги от ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Самоводене   Издаване на дубликати – дубликати Изисквания при приемане и …

История

Просветното дело в село Самоводене       Началото на просветното дело в с. Самоводне е поставено през ХІХ век в манастира „Св. …